Europos regioninės plėtros fondo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos
                       Projektas SPF/LT/2010/22
                       „Lietuvos/Lenkijos pasienio regionų bendradarbiavimas per kultūrą.
                       Etnokultūros ypatumai, jos puoselėjimas ir išsaugojimas“


Alytaus miesto liaudies meno studija „Dainava“ (Lietuva) kartu su Suvalkų regioniniu kultūros ir meno centru (Lenkija) įgyvendina
projektą „Lietuvos/Lenkijos pasienio regionų bendradarbiavimas per kultūrą. Etnokultūros ypatumai, jos puoselėjimas ir išsaugojimas“.
Projekto biudžetas yra 39 367,00 EUR iš kurių projekto finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) suma yra 33 461,95
EUR.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2010.08.20 - 2011.01.19.

Vienas pagrindinių šio projekto TIKSLŲ - kultūrinių, o tuo pačiu ir ekonominių ryšių stiprinimas, pasienio regiono tautinio meno,
etnokultūros, tradicijų bendrų bruožų bei skirtingumo išryškinimas, puoselėjimas ateities kartoms:
- Suaktyvinti ir stiprinti Lietuvos/Lenkijos pasienio regionų gyventojų kultūrinius - ekonominius ryšius;
- Atskleisti pasienio regiono tautų liaudies meno panašumus ir skirtumus, atskleisti tautiškumo žavesį ir išskirtinumą bei svarbą,
puoselėti ir išsaugoti tautos etnokultūrą ateities kartoms.

Projekto UŽDAVINIAI IR VEIKLOS:
1. Parengti ir įgyvendinti edukacinę programą moksleiviams „Etnokultūros ypatumai Lietuvos-Lenkijos pasienio zonoje“ Alytuje.
2. Parengti ir įgyvendinti edukacinę programą moksleiviams „Etnokultūros ypatumai Lietuvos-Lenkijos pasienio zonoje“ Suvalkuose.
3. Suorganizuoti tarptautinį liaudies meno festivalį „Atvažiuoja žolynai: Alytus-Suvalkai“ Alytuje.
4. Suorganizuoti tarptautinį liaudies meno festivalį „Atvažiuoja žolynai: Alytus-Suvalkai“ Suvalkuose.
5. Parengti internetinę svetainę ir reklaminį DVD filmą (lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis).


Projekto REZULTATAI:
1. Lietuvos - Lenkijos pasienio regiono etno kultūros išryškinimas, tautinio meno populiarinimas gyventojų, ypač jaunimo tarpe,
atskleidžiant pasienio regiono tautų kultūrų skirtumus ir panašumus.
2. Pasienio regiono bendradarbiavimo stiprinimas ir skatinimas per kultūrą, bendrų kultūros renginių organizavimas.
3. Per internetinę svetainę ir DVD filmą propaguoti Lietuvos Lenkijos pasienio regionų tautų etno kultūrą bei pasienio
bendradarbiavimą plačiai visuomenei tiek abiejose šalyse, tiek pasaulyje.
4. Pasirašyta ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis 2010-2013 m. tarp Alytaus miesto liaudies meno studijos „Dainava“ ir Suvalkų
regioninio kultūros ir meno centro „Rokis“. Sukurta darbo grupės bendradarbiavimui vystyti.